Ισμήνης & Κανάρη
55132 Καλαμαριά
2310441942
2310441982

Αποτελέσματα κλήρωσης λαχειοφόρου αγοράς 28/2/22

ΧΟΡΗΓΟΣΔΩΡΟΛΑΧΝΟΙ
1ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 42’’ TURBO X 4K ULTRA HD1349
1Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)1534
2Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)1204
3Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)1395
4Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)3556
5Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)3631
6Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)750
7Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)4038
8Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)837
9Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)3276
10Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)1232
11Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)1159
12Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)2519
13Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)1603
14Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)1780
15Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)1309
16Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)43
17Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)187
18Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)18
19Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)836
20Όμιλος Eταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΠΑΚΕΤΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ (ΓΕΝ. ΑΙΜΑΤΟΣ,ΣΑΚΧΑΡΟ ΟΡΟΥ(Glucose), ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ ΟΡΟΥ (SGOT/AST),ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣ, PT/ALT,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ ΟΡΟΥ (Cholesterol),ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL ΟΡΟΥ (HDL Chol) ,ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΡΟΥ LDLΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΗ -α (Lp-a) ΟΡΟΥ, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΣ ΕΡΥΘΡΩΝ (E.S.R)2248
1ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)3862
2ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)1761
3ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)4102
4ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)3369
5ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)6
6ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)1418
7ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)4093
8ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)576
9ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)2942
10ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ''ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ''ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Check up (80,00€/ έκαστη)2512
1TSAKIRIS - ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ, ΩΡΟΛΟΓΙΑΡΟΛΟΙ Pierre Cardin2523
1ΟΙΚ. ΠΕΤΕΙΝΙΔΗ ΝΙΚΟΥΚΑΦΕΤΕΡΙΑ NESPRESSO KRUPS XN1108S2977
1ΕΤΑΡΕΙΑ ENELEC ENGINEERING - ΠΕΤΕΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ2129
1ΕΤΑΡΕΙΑ ENELEC ENGINEERING - ΠΕΤΕΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΥ ΡΕΛΕ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΝΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΚΗΣ1355
1Skioni Resort Halkia - ΟΙΚ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΔΙΑΜΟΝΗ 4 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (3-4 ατόμων) ΣΕ ΣΤΟΥΝΤΙΟ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ2889
1PRECIOUS JEWELS- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣΜΗΜΑΤΑ1836
2PRECIOUS JEWELS- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣΜΗΜΑΤΑ3199
3PRECIOUS JEWELS- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣΜΗΜΑΤΑ2361
4PRECIOUS JEWELS- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣΜΗΜΑΤΑ16
5PRECIOUS JEWELS- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣΜΗΜΑΤΑ206
6PRECIOUS JEWELS- ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΟΣΜΗΜΑΤΑ3902
1ΞΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ BRAUN SMART4160
1ΤΟΣΤΙΕΡΑ-ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ2386
1Barbeque Grill Sitram 2000W3510
1ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ W.F. MADE IN ITALY1554
1Γευσιπωλείον MONDO- ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΓΕΥΜΑΤΑ4145
2Γευσιπωλείον MONDO- ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΓΕΥΜΑΤΑ171
3Γευσιπωλείον MONDO- ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΓΕΥΜΑΤΑ446
4Γευσιπωλείον MONDO- ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣΓΕΥΜΑΤΑ1647
1 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)680
2 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)738
3 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)3875
4 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)455
5 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)2171
6 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)2659
7 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)2210
8 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)873
9 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)269
10 ΣΕΤΚΟΥΡΔΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ-ΜΕΜΒΡΑΝΗ-ΛΑΔΟΚΟΛΛΑ)3163
1Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)3536
2Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)1105
3Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)606
4Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)1786
5Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)2669
6Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)1760
7Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)2207
8Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)1943
9Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)649
10Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)3673
11Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)3859
12Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)2156
13Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)1493
14Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)3504
15Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)3182
16Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)196
17Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)4026
18Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)2106
19Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)1270
20Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)3360
21Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)4129
22Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)1691
23Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)3121
24Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)28
25Popis Collection- ΠΟΠΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣΑΝΔΡΙΚΑ T-shirts (ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΓΕΘΗ)922
1ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧ/ΦΜΑ ΚΑΡΔΙΑΣ & ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ2033
1ΖΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣΑΣΗΜΕΝΙΟ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ2063
1ΖΩΡΑΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑ554
1ΣΤΑΥΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (έκαστη περιλαμβάνει: ανάλυση σύστασης σώματος, σωματομετρία, λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού, συμβουλευτική διατροφής, 1 εβδομαδιαίο πρότυπο πλάνο διατροφής)3785
2ΣΤΑΥΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (έκαστη περιλαμβάνει: ανάλυση σύστασης σώματος, σωματομετρία, λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού, συμβουλευτική διατροφής, 1 εβδομαδιαίο πρότυπο πλάνο διατροφής)3985
3ΣΤΑΥΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (έκαστη περιλαμβάνει: ανάλυση σύστασης σώματος, σωματομετρία, λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού, συμβουλευτική διατροφής, 1 εβδομαδιαίο πρότυπο πλάνο διατροφής)1020
4ΣΤΑΥΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (έκαστη περιλαμβάνει: ανάλυση σύστασης σώματος, σωματομετρία, λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού, συμβουλευτική διατροφής, 1 εβδομαδιαίο πρότυπο πλάνο διατροφής)3733
5ΣΤΑΥΡΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣΜΕΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ (έκαστη περιλαμβάνει: ανάλυση σύστασης σώματος, σωματομετρία, λήψη ιατρικού και διατροφικού ιστορικού, συμβουλευτική διατροφής, 1 εβδομαδιαίο πρότυπο πλάνο διατροφής)3428
1DiVERSOΠΟΥΚΑΣΙΜΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΟ3641
1DiVERSOΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ3661
1DiVERSOΦΟΡΕΜΑ1712
1DiVERSOΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ3377
1ELIXIR Health & Fitness Boutique Studios.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ2844
2ELIXIR Health & Fitness Boutique Studios.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ2979
3ELIXIR Health & Fitness Boutique Studios.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ3999
4ELIXIR Health & Fitness Boutique Studios.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ4150
5ELIXIR Health & Fitness Boutique Studios.ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ3835
1ΧΡΙΣΤΙΝΑ underwearΦΟΡΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ4132
1CH. KAPANIDIS CO jewelersΕΚΠΤΩΣΗ 20%2454
1OZZI JEWELLERY & WATCHESΚΟΣΜΗΜΑ567
1LINGERIE centerΦΟΡΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ2789
1LOCAL & FRESHΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ1302
1erectusΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ245
1SENSO JEWELLERYΚΟΣΜΗΜΑ260
1ΤΣΙΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ968
2ΤΣΙΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ1454
3ΤΣΙΡΟΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ928
1ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣΒΙΒΛΙΟ1953
1LINA'S exclusive handmade jewels by TOUPEKTSIΚΟΣΜΗΜΑTA2669
2LINA'S exclusive handmade jewels by TOUPEKTSIΚΟΣΜΗΜΑTA1709
3LINA'S exclusive handmade jewels by TOUPEKTSIΚΟΣΜΗΜΑTA3072
1ΚΩΤΟΥΔΗ ΡΟΥΛΑΣΕΤ ΤΣΑΓΙΟΥ1369
1ΚΩΤΟΥΔΗ ΡΟΥΛΑΣΕΤ ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ847
2ΚΩΤΟΥΔΗ ΡΟΥΛΑΣΕΤ ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ928
1ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝΦΙΑΛΕΣ ΚΡΑΣΙ ''ΦΙΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ'' ΛΕΥΚΟ & ΡΟΖΕ3
2ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ -ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΟΤΩΝΦΙΑΛΕΣ ΚΡΑΣΙ ''ΦΙΛΙΚΗ ΣΧΕΣΗ'' ΛΕΥΚΟ & ΡΟΖΕ598
1ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ4082
2ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ904
3ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ2844
4ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ3206
5ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ3016
1Bella Vista health beauty studioPEELING ΣΩΜΑΤΟΣ60
1Bella Vista health beauty studioΜΑΣΑΖ ΠΛΑΤΗΣ1387
2Bella Vista health beauty studioΜΑΣΑΖ ΠΛΑΤΗΣ281
3Bella Vista health beauty studioΜΑΣΑΖ ΠΛΑΤΗΣ4161
4Bella Vista health beauty studioΜΑΣΑΖ ΠΛΑΤΗΣ2945
1PROJECT-ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ Controlbios optimax533
2PROJECT-ΚΑΣΑΠΑΚΗΣ Θ. & ΣΙΑ Ο.Ε.ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΜΠΡΑΤΣΟΥ Controlbios optimax3949
1Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)2038
2Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)398
3Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)3898
4Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)1860
5Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)2859
6Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)2589
7Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)6
8Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)537
9Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)1377
10Essens IntlΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ COLOSTRUM (πρωτόγαλα)4074
1Essens IntlΑΝΔΡΙΚΟ ΑΡΩΜΑ (50ml με 20% αρωματικό λάδι ( parfum)3013
1Essens IntlΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ (50ml με 20% αρωματικό λάδι ( parfum)1186
1Essens IntlΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ( αρωματικό χώρου)767
1FYSIO-SPORT-CENTERΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ3882
2FYSIO-SPORT-CENTERΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ1741
3FYSIO-SPORT-CENTERΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ1540
4FYSIO-SPORT-CENTERΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ2624
5FYSIO-SPORT-CENTERΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ2054
1THERMOMIX  & KOBOLD HELLAS-ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΕΝΑ BRUNCH ΓΙΑ ΔΥΟ & ΕΝΑ ΔΩΡΟ3821
2THERMOMIX  & KOBOLD HELLAS-ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΕΝΑ BRUNCH ΓΙΑ ΔΥΟ & ΕΝΑ ΔΩΡΟ836
3THERMOMIX  & KOBOLD HELLAS-ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΕΝΑ BRUNCH ΓΙΑ ΔΥΟ & ΕΝΑ ΔΩΡΟ1857
4THERMOMIX  & KOBOLD HELLAS-ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΕΝΑ BRUNCH ΓΙΑ ΔΥΟ & ΕΝΑ ΔΩΡΟ1825
5THERMOMIX  & KOBOLD HELLAS-ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΟΥΡΑΝΙΑΕΝΑ BRUNCH ΓΙΑ ΔΥΟ & ΕΝΑ ΔΩΡΟ176
1THERMOMIX  & KOBOLD HELLAS ΒΥ CHEF RENALDTHERMOMIX ΠΑΙΧΝΙΔΙ (Το οποίο μαγειρεύει κανονικά)3637
1ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΙΑΛΩΝ1261
2ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΙΑΛΩΝ4031
3ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΙΑΛΩΝ1439
4ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΙΑΛΩΝ2499
5ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΙΑΛΩΝ555
6ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΙΑΛΩΝ3811
1KK Hair Studio" - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ3083
2KK Hair Studio" - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ2126
3KK Hair Studio" - ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ3578
1ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- ΚΑΛΑΣΑΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ1435
2ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- ΚΑΛΑΣΑΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ2887
3ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ- ΚΑΛΑΣΑΡΙΝΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ2743
1DOCAΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ1670
2DOCAΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ1977
3DOCAΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΤΣΑΝΤΑ2128
1AUTOLINE- ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣΠΟΛΥΘΗΚΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ1325
2AUTOLINE- ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣΠΟΛΥΘΗΚΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ3321
3AUTOLINE- ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣΠΟΛΥΘΗΚΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ1786
4AUTOLINE- ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣΠΟΛΥΘΗΚΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ2421
1AUTO GS Α.Ε.ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ2712
2AUTO GS Α.Ε.ΣΕΤ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΌ1130
1Mario Konstantini- Χειροποίητο ΚόσμημαΚΟΣΜΗΜΑ (ΚΟΛΙΕ)3226
2Mario Konstantini- Χειροποίητο ΚόσμημαΚΟΣΜΗΜΑ (ΚΟΛΙΕ)565
3Mario Konstantini- Χειροποίητο ΚόσμημαΚΟΣΜΗΜΑ (ΚΟΛΙΕ)793
4Mario Konstantini- Χειροποίητο ΚόσμημαΚΟΣΜΗΜΑ (ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ)3540
Translate »
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram