Ισμήνης & Κανάρη
55132 Καλαμαριά
2310441942
2310441982

luigi Footwear μας στηρίζει -Ιανουάριος 2019/Luigi Footwear supports us -January 2019

Ευχαριστούμε την εταιρία Luigi_Footwear Παλαιοχωρινός Ηλίας & Σια Ε.Ε. για την δωρεά 1.000 ευρώ στο Σύλλογο Παιδικές Καρδιές.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε το ότι ποσό θα διατεθεί για καλύψει ανάγκες είτε οικονομικά ασθενέστερων ατόμων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες είτε ανάγκες Δημοσίων Νοσοκομείων που διαθέτουν Ιατρεία Συγγενών Καρδιοπαθειών (Π.Γ.Ν.Θ. Α.Χ.Ε.Π.Α. & Γ.Ν.Θ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ)
Σας θέλουμε κοντά μας !

Οι Παιδικές Καρδιές πάλλονται με αισιοδοξία !

We would like to thank Luigi_Footwear Paliohorinos Ilias & Co. for the 1,000€ donation to the Children's Hearts Association.

We would like you to know that the amount will be disbursed to meet the needs of either financially disadvantaged individuals with Relative
Heart Diseases or the needs of Public Hospitals with a Relative Heart Disease Clinic (U.G.Η AHEPA & G.H. of THESSALONIKI PAPANIKOLAOU)
We want you to be near us!

The Children's Hearts palpitate with optimism!

Translate »
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram