Ισμήνης & Κανάρη
55132 Καλαμαριά
2310441942
2310441982

Στόχοι/Goals

Ποιοι είμαστε
Ο Σύλλογος Παιδικές Καρδιές ιδρύθηκε από γονείς παιδιών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες το 1990 στη Βόρεια Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη .
Είναι Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικά πιστοποιημένος από το Υπουργείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & εποπτεύεται οικονομικά & διοικητικά από τον Δήμο Καλαμαριάς

Στόχοι μας

  • Η δημιουργία Παιδιοκαρδιολογικού -Παιδιοκαρδιοχειρουργικού Κέντρου στη Βόρεια Ελλάδα.
  • Η βελτίωση & η αξιοπρεπής αντιμετώπιση των συνθηκών περίθαλψης των παιδιών.
  • Η οικονομική ενίσχυση & η διαμονή, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται.
  • Η διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των παιδιών στη μόρφωση και στην εργασία.
  • Η ψυχολογική στήριξη των παιδιών, ατόμων με Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

Who we are 

The Children's Hearts Association was founded by parents of children with Congenital Heart Diseases in 1990 in Northern Greece, based in
Thessaloniki.
It is a non-profit association, specifically certified by the Ministry of Social Solidarity & financially and administratively supervised by the
Municipality of Kalamaria.

Our Goals
• The creation of a Cardiology-Cardiac Surgical Center in Northern Greece.
• Improvement and decent treatment of childcare conditions.
• Financial support & accommodation, where required.
• Ensuring children's social rights in education and work.
• The psychological support of children, people with congenital heart

 

Translate »
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram