Ισμήνης & Κανάρη
55132 Καλαμαριά
2310441942
2310441982

Βόλτα της Καρδιάς μας την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2019/The rice of our Heart 17 February 2019

 

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Παγκόσμια ημέρα συγγενών καρδιοπαθειών

www.youtube.com/watch?v=v_g1YretD_I

ΒΟΛΤΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ
Μια ξεχωριστή βόλτα έλαβε χώρα την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη. Με εκκίνηση από το Λευκό Πύργο και για ένα μόνο χιλιόμετρο, μικροί και μεγάλοι υποστηρικτές του
Συλλόγου Βορείου Ελλάδος για Άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες «Παιδικές Καρδιές» έδωσαν  το παρών γιορτάζοντας με τη συμμετοχή τους την Παγκόσμια Ημέρα
για τις Συγγενείς Καρδιοπάθειες.
Η διαδρομή ορίστηκε αντικειμενικά μικρή, μόλις στα 1.000 μέτρα, γεγονός που επίτρεψε τη
συμμετοχή σε άτομα κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι και μεγαλύτερους εφήβους… τρίτης
ηλικίας!
Η συμμετοχή σε αυτό τον ιδιαίτερο Αγώνα Αγάπης είναι 5 ευρώ. Τα έσοδα  συγκεντρώθηκαν για την ενίσχυση του Συλλόγου.

Οι εγγραφές και τα δρώμενα θα ξεκίνησαν στις 10.30 π.μ. Η ώρα εκκίνησης για τη Βόλτα της
Καρδιάς μας έγινε την ώρα που είχε οριστεί στις 12 π.μ. μπροστά στο Λευκό Πύργο και τερματισμό στις Ομπρέλες
Ζογγόπουλου.
Θα δόθηκαν αναμνηστικά συμμετοχής στους συμμετέχοντες & μπαλόνια στους μικρούς μας
φίλους.
Πολλές εκπλήξεις για όλους !!!!!
Συμμετέχουμε, αγκαλιάζουμε, στηρίζουμε
τις Παιδικές Καρδιές, για να συνεχίσουν να πάλλονται με αισιοδοξία.

14 FEBRUARY
World day of congenital heart disease
www.youtube.com/watch?v=v_g1YretD_I

THE RIDE OF OUR HEART
A special ride took place on Sunday 17 February in Thessaloniki.
Starting from the White Tower for just one kilometer, young and adult supporters Of the Association of Northern Greece for People with
Relative Heart Diseases «Children’s Hearts» & gave the present by celebrating with their participation, the World Day for Congenital Heart
Disease.
The route was set to be objectively small, only at 1,000 meters, which allowed the participation of people of all ages, from young children to
older teenagers ... of the third age!
The participation in this special Love Race is 5 Euros. Revenues were raised to strengthen the Association.
Registrations and events started at 10.30am
The start time for the Walk of Our heart was at the time which was set, at 12 am in front of the White Tower and finished at Zongopoulos’
Umbrellas.
Participants & memorabilia and balloons were given to our children and our friends.
There were many surprises for everyone!!!!!
We participate, embrace, support the Children's Hearts, to continue palpitate with optimism.

 

 

Translate »
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram