Ισμήνης & Κανάρη
55132 Καλαμαριά
2310441942
2310441982

4o Forum για την Διατροφή, Υγεία, Ομορφιά/4th Forum for Diet, Health, Beauty

Σας γνωστοποιούμε ότι συμμετέχουμε στο 4ο Forum για την Διατροφή, Υγεία, Ομορφιά, που θα διεξαχθεί, με ελεύθερη είσοδο, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.
Θα σας περιμένουμε στο stand του Συλλόγου Παιδικές Καρδιές με το ενημερωτικό μας φυλλάδιο και σας προσκαλούμε να γίνεται φίλος του Συλλόγου Παιδικές Καρδιές με στόχο να δια δώσετε σε φίλους και γνωστούς τους σκοπούς του Συλλόγου μας

-Ενώστε τη φωνή σας με τη δική μας.

-Προβάλλεται τις δράσεις.

-Συμμετέχετε σ αυτές.

Έτσι αγκαλιάζουμε τις Παιδικές Καρδιές με αγάπη για να συνεχίσουν να πάλλονται με αισιοδοξία.

Επίσης μόλις οριστικοποιηθεί η ώρα που θα μιλήσει η πρόεδρος Χρυσούλα Τσικριτσίδου του Συλλόγου Παιδικές Καρδιές στο 4o forum θα σας ενημερώσουμε .

Ακολουθεί η πρόσκληση από τους διοργανωτές

"Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Θα ήταν χαρά μας και θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα εάν ενημερώνατε τα μέλη του Συλλόγου σας σχετικά με την διοργάνωση του 4ο Forum για την Διατροφή, Υγεία, Ομορφιά, που θα διεξαχθεί, με ελεύθερη είσοδο, στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2018, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Ο μεγάλος αριθμός Επιστημόνων Υγείας, η ύπαρξη δεκάδων εμπορικών εταιρειών και επιστημονικών οργανισμών, η συμμετοχή και συνδιοργάνωση δεκάδων επιστημονικών εταιρειών, αναμφίβολα πέρα από την ενημέρωση και αλληλεπίδραση, δίνουν την ευκαιρία σε όλους μας για σύσφιξη σχέσεων και σε κοινωνικό αλλά και σε οικονομικό επίπεδο.

Για όλους αυτούς τους λόγους, θεωρούμε ότι η συμμετοχή στις εργασίες του Forum, αλλά και η συνεύρεση όλων ημών, έχει ιδιαίτερη σημασία σε πολλαπλά επίπεδα.

Θα χαρούμε να σας δούμε όλους στην μεγάλη αυτή διοργάνωση.

Με εκτίμηση,

Δεν διατίθεται αυτόματο εναλλακτικό κείμενο.

We announce that we are participating in the 4th Forum on Nutrition,Health, Beauty, to be held on 24 and 25 November 2018, at the Vellidio
Conference Center.
We will be waiting for you at the stand of the Children's Hearts Association with our brochure and we invite you to become a friend of
the Children's Hearts Association in order to spread to our friends and acquaintances the aims of our Association.
-Set your voice with ours

-Propound the planned actions
-Participate to them
Embrace the Children's Hearts Association with love to continue palpitate with optimism
Also once the time has come for President Chrysoula Tsikrischidou of the Children's Hearts Association to speak on the 4th forum, we will inform
you.
The invitation is followed by the organizers

Dear President,

It would be our pleasure and we would greatly appreciate your informing the members of your Association about the organization of
the 4th Forum on Nutrition, Health and Beauty, to be held on 24 and 25 November 2018 at the Vellidio Conference Center.

The large number of Health Scientists, the presence of dozens of commercial companies and scientific organizations, the participation and
co-organization of dozens of scientific companies, undoubtedly beyond information and interaction, provide an opportunity for all of us to
strengthen relations both socially and economically.
For all these reasons, we believe that participation in the work of the Forum, as well as the co-operation of all of us, is of particular
importance at many levels.
We will be glad to see you all in this great event.
Yours sincerely,

Translate »
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram