Ισμήνης & Κανάρη
55132 Καλαμαριά
2310441942
2310441982

Μήνυμα Προέδρου/Message from the President

Πριν τη δημιουργία του κάθε Συλλόγου κρύβεται ο αγώνας κάποιων ανθρώπων, να βρουν λύσεις, για να βοηθηθούν στο εκάστοτε πρόβλημά τους.

Έτσι ξεκίνησα και εγώ πριν από …..χρόνια

Το 1973 γεννήθηκε η κόρη μου Νεκταρία με σοβαρότατο καρδιολογικό πρόβλημα. Τότε άρχισε ο δικός μου αγώνας.
Το παιδί μου παρακολουθείτο από καρδιολόγους μιας και δεν υπήρχαν ακόμα παιδοκαρδιολόγοι στη Β. Ελλάδα, ακόμα και η διάγνωση έγινε στο εξωτερικό, γιατί δεν υπήρχαν, ούτε τα μέσα ούτε η γνώση για να κάνουν διάγνωση, επίσης έπρεπε να καταφέρω ο ασφαλιστικός μου φορέας να δικαιολογήσει την μεταφορά του παιδιού μου στο εξωτερικό, η επέμβαση δεν γινόταν εδώ.
Όλα αυτά και πολλά άλλα ήταν το ερέθισμα με την παρότρυνση του καθηγητή - παιδοκαρδιολόγου κ. Γεώργιου Βαρλάμη το 1990 να συσταθεί το πρώτο καταστατικό ίδρυσης του Συλλόγου Βορείου Ελλάδας «Παιδικές Καρδιές».

Δυστυχώς το 1993 συνέβη το μοιραίο και ο άγγελός μου, έφυγε από κοντά μου. Εξαιτίας του τραγικού αυτού γεγονότος ο Σύλλογος αδρανοποιείται.

Πρώτα η επιθυμία της Νεκταρίας- του αγγέλου μου, να βοηθήσουμε τα παιδιά με Συγγενείς Καρδιοπάθειες, αυτές τις μικρές ραγισμένες καρδούλες η παρότρυνση της οικογένειάς μου καθώς και άλλοι γονείς που ήρθαν σε επικοινωνία μαζί μου, οι οποίοι  ήρθαν αντιμέτωποι με  τις ίδιες αδιέξοδες καταστάσεις, μου έδωσαν τη δύναμη και το 1999  να επαναδραστηριοποιηθεί  δυναμικά ο Σύλλογος.

Ο Σύλλογος Β. Ελλάδας Παιδικές Καρδιές για μένα δεν είναι ενασχόληση..

Είναι έργο αγάπης, διακονίας και προσφοράς στα παιδιά μας.

θα είμαι πάντα δίπλα σας

 

Χρυσούλα Τσικριτσίδου

Πρόεδρος του Συλλόγου Β.Ελλάδας  για άτομα με Συγγενείς Καρδιοπάθειες Παιδικές Καρδιές.


Prior to the creation of each Association, the struggle of some people is
hidden, finding solutions to help with their own problem.
So I started off ... ... many years ago
In 1973 my daughter Nektaria was born with a very serious cardio logical
problem. Then my struggle began.
My child was being watched by cardiologists since there were not yet
pediatric cardiologists in Northern Greece, even the diagnosis was
abroad, because there were neither the means nor the knowledge to
diagnose, I also had to get my insurance provider to justify the transfer
of my child abroad, the surgery was not done here.
All this and much more was the stimulus by the encouragement of the
professor - pediatric cardiologist George Varlamis in 1990 to establish
the first constitution of the Association of Northern Greece "Children's
Hearts".
Sadly, in 1993, the fatal happened, and my angel left me. Because of this
tragic event, the Association has become inactive.
Firstly, the wish of Nektaria - my angel, to help children with congenital
heart disease, these little cracked hearts, then the encouragement of my
family and of other parents who faced the same dead ends and came
into contact with me, gave me the force to dynamically reactivate the
Association in 1999.
The Association of Northern Greece Children's Hearts for me is not a
job.
It is a work of love, ministry and offering to our children.

I will always be beside you

Chrysoula Tsikritsidou
President of the Club of Northern Greece for People with Congenital
Heart Diseases Children's Hearts.

Translate »
envelopephonemap-marker linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram